Frunza

Categoria părinte: Lexicon Categorie: F Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2009 Tipărire Email

BOT. Frunza este principalul organ vegetativ al plantei în care are loc prepararea hranei.

La majoritatea plantelor frunza este simplă, formată din trei părţi  : limb, peţiol, teacă.     
Limbul este partea lăţită a frunzei care are culoarea verde, deoarece celulele sale conţin foarte multe cloroplaste. Frunzele îşi păstrează culoarea verde, dacă plantele au lumină. Ţinute la întuneric mai mult timp, ele se îngălbenesc. 

Limbul este străbătut de nişte vinişoare numite nervuri. Acestea sunt fascicule libero – lemnoase care se continuă din tulpină şi se ramifică în frunză. 

Forma limbului este diferită de la o plantă la alta. El poate fi în formă de ac (la molid, brad şi pin), linie(la grâu şi porumb), lance(la salcie), inimă(la tei),oval(la păr), săgeată la (săgeata – apei ). 

La unele plante, limbul frunzei are marginea întreagă(la liliac);la altele este crestată sau dinţată(la tei). La numeroase frunze aceste crestături se adâncesc, formând lobi(stejar, viţa de vie şi arţar). Când crestăturile limbului sunt foarte adânci, fiecare lob are o condiţie proprie. Aceste frunze sunt compuse (frunzele de mazăre, cânepă, salcâm, castan)

Peţiolul este codiţa care susţine limbul şi – l îndepărtează de tulpină. Astfel, frunzele pot să primească cât mai multă lumină. Unele plante au frunzele lipsite de peţiol(grâul, porumbul)

Teaca este partea inferioară a peţiolului care se lăţeşte şi cu care frunza se prinde de tulpină.
La grâu şi porumb, unde peţiolul lipseşte, teaca este foarte dezvoltată şi înconjoară tulpina de la un nod până aproape de nodul următor. Pe lângă frunzele care au rol principal în prepararea hranei, există frunze care au suferit modificări şi îndeplinesc alte funcţii. La dracilă unele frunze s-au transformat în spini cu rol de apărare. La mazăre, vârfurile frunzelor s-au transformat în cârcei cu rol de fixare. La ceapă, frunzele din bulb sunt organe de depozitare a unor substanţe de rezervă. La plantele numite carnivore, frunzele sunt adevărate capcane pentru prins insecte sau alte animale mici(la roua cerului şi la planta numită Nepenthes).

Frunza îndeplineşte trei funcţii principale :

  1. Fotosinteza
  2. Transpiraţia
  3. Respiraţia
Accesări: 8878
Print Friendly, PDF & Email

Sustinem