Relief

Categoria părinte: Lexicon Categorie: R Publicat: Sâmbătă, 08 Mai 2010 Tipărire Email

GEOG.  Configuraţie a suprafeţei terestre  constituită din totalitatea  neregularităţilor de forme  pozitive sau negative  considerate faţă de un plan  de referinţă general  sau local.

Relief antropic = relieful format sau care reflecta totalitatea transformarilor mari datorate omului: lacuri artificiale, cariere, baraje, diguri, halde de steril etc

Relief carstic = relief specific regiunilor cu roci solubile(calcar, sare, gips); inglobeaza atat forme endocarstice cat si exocarstice generate de actiunea de dizolvare si de circulatie a apei la suprafata sau pe canale subterane

Relief de modelare ciclica =  rezultatul modelarii subaeriene indelungate, exercitata de ansamblul factorilor morfogenetici asupra substratului anterior (format din roci si forme de relief). Se poate ajunge la erodarea totala a reliefului anterior, formandu se o peneplena

Relief fluviatil =  tip de relief care cuprinde sistemul de vai, terase, lunci

Relief glaciar = relief format pe muntii inalti in timpul racirii climatice din Cuaternar; in relieful actual se recunosc cicluri glaciare continuate peste praguri cu vai glaciare care au in partea terminala acumulari de morene

Relief litoral = tip de relief care se intilneste in tara noastra sub forma deltei (Delta Dunarii), lagunelor (sistemul Razim Sinoe) si a tarmului inalt (cu faleza) si care caracterizeaza zona litorala de la sud de Capul Midia. In prelungirea submarina a reliefului litoral, exista o cimpie litorala submersa care formeaza platforma continentala a Marii Negre

Relief negativ =  clasificat dupa un plan mediu de referinta, relieful poate fi pozitiv: munti, interfluvii, continent, etc; negativ: depresiuni, vai, bazine oceanice, etc

Relief petrografic = ansamblul formelor care au un aspect exterior influentat predominant de alcatuirea geologica (petrografica) a rocilor subiacente

Relief pozitiv = clasificat dupa un plan mediu de referinta, relieful poate fi: pozitiv: munti, interfluvii, continent, etc; negativ: depresiuni, vai, bazine oceanice, etc,

Relief structural = ansamblul formelor care au un aspect exterior determinat in principal de modul de aranjare a stratelor, deci de "structura" lor geologica

Relief vulcanic = relieful vulcanic este un relief atit structural si petrografic, cit si un relief de "constructie", formele majore (conurile vulcanice) fiind datorate urcarii magmei la suprafata

Accesări: 14104
Print Friendly, PDF & Email

Sustinem