Categoria părinte: Resurse Publicat: Luni, 21 Mai 2012 Tipărire

3. Respectarea florei, faunei şi a habitatului lor

 • Deplasarea cu calm, fără a se perturba mediul natural;
 • Păstrarea unei distanţe considerabile faţă de animale pentru a nu le deranja;
 • Evitarea hrănirii animalelor;
 • Neintervenirea în habitatul natural;
 • Evitarea zonelor în care se găseşte un număr mare de animale;
 • Interzicerea ruperii plantelor sau mutării animalelor;
 • Evitarea cumpărării de plante sau animale care sunt pe cale de dispariţie sau se găsesc în număr mic într-un anume areal.

4. Reducerea propriului impact asupra mediului

 • Adoptarea unui comportament care vizează reducerea tuturor tipurilor de poluare (chimică, biologică, vizuală, olfactivă şi sonoră);
 • Favorizarea deplasărilor în grupuri mici;
 • Conştientizarea impactului acţiunilor proprii asupra mediului;
 • Menţinerea echipamentului motorizat în stare bună;
 • Utilizarea unui echipament nepoluant sau slab poluant;
 • Alegerea unor produse durabile, biodegradabile şi reutilizabile;
 • Depozitarea reziduurilor în zone strict amenajate pentru acest scop;
 • Favorizarea transportului cu mijloace care nu au sau au un impact minim asupra mediului.

5. Respectarea comunităţilor locale

 • Aprecierea unicităţii populaţiei din zona vizitată;
 • Respectarea cutumelor, tradiţiilor locale şi diferenţelor culturale;
 • Deschiderea spre învăţare;
 • Susţinerea economiei locale prin achiziţionarea de produse şi servicii;
 • Respectarea intimităţii oamenilor şi a proprietăţii private;
 • Adaptarea la cultura locală;
 • Adoptarea unui comportament respectuos faţă de ceilalţi vizitatori.

Surse:

 • Bran, F., Simon, T., Nistoreanu, P. „Ecoturism”, Editura Economică, București 2000
 • Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert D., Wanhill, S. „Tourism, Principles and Practice”, Longman, Harlow, 1998
 • Neacșu, N. „Turismul și dezvoltarea durabilă”, Editura Expert, București, 2000
 • Nistoreanu, P., Tigu, G., Popescu, D. „Ecoturism și turism rural”, Editura ASE, București, 2003
Print Friendly, PDF & Email

Sustinem