Parcul Natural Lunca Mureșului

Categoria părinte: Resurse Categorie: Arii protejate Publicat: Joi, 19 Iunie 2014 Tipărire Email

Parcul Natural Lunca Mureșului este situat în Vestul României, cu suprafețe în județele Arad și Timiș. Se întinde de-a lungul râului Mureș, din apropierea municipiului Arad până la ieșirea râului din România, în dreptul localității Cenad, județul Timiș. Este delimitat în general de digurile situate pe ambele maluri ale Mureșului sau de terasele înalte din zona Pecica-Semlac sau Felnac-Sâmpetru German. Acoperă o suprafață de 17.455 ha, din care cea mai mare parte este acoperită de pădure. 

Primele demersuri privind declararea zonei Luncii Mureșului ca arie protejată au fost făcute în jurul anului 1970 iar apoi datorită Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Agenției pentru Protecția Mediului Timișoara și Direcția Silvică Arad în 2005 s-a constituit Parcul Natural Lunca Mureșului prin Hotărârea de Guvern nr. 2151.

Altitudini

Altitudinea medie: 100m 
Altitudinea minimã: 82,5m
Altitudinea maximã: 135m 
 

Floră și faună

Peste 200 de pecii de păsări: acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), ciuful de pădure (Asio otus), rața cârâitoare mică (Anas querquedula), barza neagră (Ciconia nigra), stârcul cenușiu (Ardea cinerea), egreta mică (Egretta Bot gros - Coccothraustes coccothraustes garzetta), lăstunul de mal (Riparia riparia), prigoria (Merops apiaster), ciocârlia (Alauda arvensis), sticletele (Carduelis carrduelis).
Mamiferele mai importante sunt: cerbul (Cervus elephus), mistrețul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), vidra (Lutra lutra), liliacul de seară (Nyctalus nocturna), pârșul de alun (Muscardinius avelanarius) și popândăul (Spermophilius cytelus).
Reptile: brotăcel (Hyla arborea), broasca de lac (Rana esculenta), tritonul crestat (Triturus cristatus), șopârla cenușie (Lacerta agilis), năpârca (Anguis fragilis), șarpele de casă (Natrix natrix).
Ihtiofauna: somnul (Silurus glanis), cega (Acipenser ruthenus), zvârluga (Cobitis taenia taenia), răspărul (Gymnocephalus schraetzer), țiparul (Misgurnus fossilis).
Plantele sunt reprezentate prin peste 1000 de specii și subspecii lemnoase și ierboase: Alior de baltafrasinul (Fraxinus excelsior), stejarul de luncă (Quercus robur), salcia (Salix alba), plopul alb (Populus alba), plopul negru (Populus nigra), nufărul alb (Nymphaea alba), orhidee (Orchis laxiflora) etc.
 
 
 
 
Accesări: 8094
Print Friendly, PDF & Email

Sustinem