Categoria părinte: Lexicon Categorie: C Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2009

Totalitatea proceselor legate de circulaţia apei în roci solubile (calcar, dolomit, gips, sare) şi formele de relief la care acestea dau naştere (la suprafaţă şi în adâncime). Numele acestuia provine de la Podisul Karst din Slovenia,regiune unde a fost studiat initial fenomenul.

Apariţia şi dezvoltarea carstului sunt condiţionate de trei procese principale:
- coroziunea (dizolvarea sau disoluţia), ca proces principal, datorată apei şi bioxidului de carbon;
- eroziunea, prin scurgerea laminară sau turbulentă (evorsiune, turbionare, marmitaj);
- alterarea biochimică ce degajă acizi (azotic, sulfuric, fulvic).

Izvoarele carstice sunt alimentate din: precipitaţii, cursuri autohtone şi alohtone, apă acumulată în golurile carstice.

Accesări: 10639
Print Friendly, PDF & Email

Sustinem